Budowa domu koszty pozwoleń – Jakie papiery są potrzebne, aby zacząć budowę domu?

Budowa domu to nie tylko zakup materiałów oraz wynajęcie firmy, która wzniesie nam naszą konstrukcję. Zanim zacznie się właściwy proces budowy, to czeka nas sporo papierkowej roboty, wędrówek po urzędach i dodatkowych wydatków na uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Chyba, że zdecydujemy się na mały domek o całkowitej powierzchni nie przekraczającej 35 km2. W takim przypadku nie musimy posiadać pozwoleń, ponieważ zgodnie z uchwaloną w 2015 roku zmianą w prawie budowlanym jesteśmy z takiego obowiązku zwolnieni. Taka opcja zyskuje coraz więcej fanów, także przedsiębiorstwa zamieszczają w swoich ofertach gotowe domki o takim rozmiarze w stanie surowym.

JAKIE PAPIERY SĄ WYMAGANE?

Nie wszystkie wymienione poniżej dokumenty są konieczne, ale zależy to od instytucji. Jednym z najważniejszych jest potwierdzenie o zakupie działki na jakiej ma być budowany dom. Kolejne papiery to:

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (koszt – 20-50 złotych)
– mapa zasadnicza i do celów projektowych (koszt jednej mapy to około 30 złotych) – potrzebne do sporządzenia projektu naszego domu, można ją dostać w wydziale ewidencji gruntów.
– decyzja o warunkach zabudowy
– opinię geodety
– projekt budowy
– pozwolenie na budowę
– oświadczenie kierownika budowy
– dziennik budowy
– zawiadomienie o rozpoczęciu robót

Budowa domu koszty pozwoleń

Wszystkie koszty zależą od poszczególnych regionów w Polsce. Jednak sam projekt budowy może sięgać ceny w przedziale 2 000 – 5 000 złotych. Czyli jedynie formalności mogą wynieść sumę kilku tysięcy.

KOSZT BUDOWY DOMU

Jest to uzależnione od rozmiaru terenu działki na jakiej będzie stał dom oraz od samej jego wielkości i złożoności. W 2019 roku za wzniesienie domu o powierzchni 100 m2 średnio zapłacono niecałe 260 tysięcy złotych, natomiast dom o powierzchni 140 m2 kosztował już blisko 300 tysięcy złotych. Również w 2019 roku powstało w Polsce najwięcej mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Liczbę tych pierwszych lokali szacuje się dokładnie na 207 479. Z kolei budynków mieszkalnych przybyło o 85 719.

Author: aboolsztyn.pl