Dlaczego warto wybrać szambo betonowe?

Odpowiedni zbiornik na ścieki jest jedynym rozwiązaniem dla osób posiadających działki, w tym ogródki działkowe, leżące na obszarach, gdzie nie ma kanalizacji.
Szamba betonowe muszą zostać uwzględnione w planach już na etapie budowy domu lub domku letniskowego.
Uwzględnienie budowy szamba na tym etapie nie wymaga uzyskania dalszych zezwoleń. W tym wypadku pozwolenie na budowę domu będzie wystarczające.
Jeśli nie zaznaczymy w planie budowy zbiornika na ścieki, wówczas należy zgłosić to do starostwa.

Jakie powinny zostać zachowane odległości przy montażu szamba?

Odległość szamba od studni musi wynosić co najmniej 15 metrów odległości. Poza tym powinna zostać zachowana odległość 5 metrów od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi. Minimalna odległość od granicy działki to 2 metry.
Jeśli jednak uzgodnimy z właścicielami działki sąsiadującej, że oba zbiorniki będą usytuowane tuż przy granicy, to odległość może być mniejsza niż przewidziane 2 metry.

Szamba betonowe zalety

  • Szamba z betonu są solidne i wytrzymałe, zdecydowanie bardziej niż ich plastikowe odpowiedniki. Ma to szczególne znaczenie, gdy nad zbiornikiem mamy zamiar wybudować miejsce parkingowe lub podjazd do garażu.
  • Dzięki dużej masie, zbiorniki betonowe lepiej osadzają się w gruncie. Nie grozi im wypchnięcie przez wody gruntowe, nawet wtedy kiedy są puste. Wśród jednak tak rozplanować budowę, aby szambo nie znajdowało się na wklęsłym terenie. Zalewanie zbiorników przez wody opadowe to częsty problem.
    Duża masa wiąże się też z koniecznością użycia samochodu ciężarowego lub dźwigu. Zbiornik waży średnio 4 tony.
  • Na korzyść szamba betonowego przemawia jego cena. Jego koszt wraz z transportem i montażem waha się od 2500 do 4 tysięcy złotych.

Szamba betonowe powinny charakteryzować się dobrą jakością betonu o niskiej nasiąkliwości. Można też zabezpieczyć je przeznaczonym do tego impregnatem lub powłoką bitumiczną.

Jaki spadek rury do szamba?

Najpoważniejszym niebezpieczeństwem, jakie wiąże się z nieprawidłowym montażem rury do szamba jest jej niedrożność. W efekcie dochodzi do awarii całej instalacji. Jeśli rury zostały położone zbyt płytko, bez uwzględnienia zamarzania charakterystycznego dla terenu lub nie zostały zaizolowane, w okresie zimowym może dojść do wyżej wspomnianej awarii.
Inną przykra konsekwencją nie zachowania odpowiedniego spadku rury do szamba może być cofanie się ścieków. Źle ułożone rury utrudnia i spowolnią spływanie ścieków. Wówczas w pomieszczeniach unosi się obrzydliwy fetor, uniemożliwiający przebywanie w tychże pomieszczeniach.
Spadek rury ściekowej powinien odpowiadać 2- 3 metrom na jeden metr bieżący rury. Średnio przyjmuje się jednak, że prawidłowy spadek rury wynosi 2 cm na każdy ich metr. Daje to wartość 2 procentową.
Dziesięć metrów poziomo rury oznacza zagłębienie zbiornika betonowego o 20- 30 cm.
Dokładna wartość spadku rury zależy od średnicy przewodu odpływowego i zawiera się w przedziale procentowym na poziomie od 0,7% do 15%.
Rury kanalizacyjne wewnątrz budynków powinny być umiejscowione poniżej elementów instalacji elektrycznej i gazowej.
Jeśli rury przechodzą przez przegrody, np. ściany i stropy muszą być skierowane prostopadle do przegrody i umieszczone w tulejach.
Pustą przestrzeń wypełnia się wełna mineralną lub inną warstwą izolacyjną. Dzięki temu dźwięki dochodzące z rur ulegają wyciszeniu.

Zbiorniki betonowe są lepsze niż samodzielnie wykonane szamba. Charakteryzują się wysoką szczelnością, odpornością na działanie wody gruntowych i opadowych, a także są stosunkowo niedrogie.

Author: aboolsztyn.pl