Nauka przez zabawę

Gdyby zapytać małe dzieci, co robią przez cały dzień w przedszkolu, odpowiedź byłaby prosta: bawimy się. Mimo, iż w rzeczywistości jest zupełnie inaczej i tak naprawdę przez większość czasu w placówce najmłodsi uczą się różnych rzeczy, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Dlaczego? Otóż wszystko to odbywa się przez zabawę, podczas której nabywają nowych umiejętności.
Istnieją różnego rodzaju edukacyjne zabawy dla dzieci , mające na celu rozwijanie różnych kompetencji dziecka: językowych, społecznych, poznawczych czy rozwijanie kultury fizycznej.

Rodzaje zabaw

Edukacyjne zabawy dla dzieci możemy podzielić na:
• Zabawy manipulacyjne, czyli związane z manipulacją przedmiotami- chwytaniem, łapaniem, przekładaniem. Przykładem takiej zabawy to „Czarodziejski worek” podczas którego do worka włożone są przedmioty, a zadaniem dziecka jest za pomocą dotyku rozpoznać i nazwać daną rzecz.
• Zabawy kontrukcyjne, związane z budowaniem, łączeniem elementów, tworzeniem konstrukcji. Tutaj typowe jest tworzenie budowli z klocków, układanie puzzli, ustawianie wieży z pudełek.
• Zabawy tematyczne, chyba najchętniej lubiane przez najmłodszych i najbardziej spontaniczne. Są to wszystkie zabawy, w których dzieci wchodzą w określone role, bawiąc się np. w dom, w policjantów, sklep czy warsztat samochodowy.
• Zabawy rytmiczno- ruchowe, czyli związane z rytmem i ruchem, mające na celu rozwijanie poczucia rytmu, sprawności, zręczności i siły Są to wszystkie zabawy ruchowe, przy muzyce, taneczne.
• Zabawy badawcze, czyli oparte na działaniu. Nastawione są na rozwijanie naturalnej ciekowości świata poprzez eksperymentowanie i doświadczenia na różnego rodzaju materiałach.
• Zabawy dydaktyczne, a więc zabawy których celem jest nabywanie określonych umiejętności. Mają one wartości kształcące, ważną rolę odgrywa tu umysł dziecka. Przykładem takiej zabawy jest „Kopciuszek”, czyli zabawa, podczas której dzieci układają po jednym bucie na środku dywanu, a wybrana osoba ma za zadanie dopasować buciki do ich właścicieli.

Author: aboolsztyn.pl