Pewny zawód na niepewne czasy

Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie. Zmiany dotykają również rynku pracy. Coraz częściej mówi się o tym, że osoby dziś stojące na początku swej drogi zawodowej będą zmieniały w swoim życiu zawód aż pięć razy! Jakie zatem jest rozwiązanie obecnej sytuacji? Jakie wykształcenie może dać stabilną i przyszłościową a jednocześnie satysfakcjonującą pracę? Zdecydowanie warto zastanowić się nad wyborem profilu technik poligraf ponieważ poligrafia to zakres usług rozwijających się coraz bardziej dynamicznie.

Charakterystyka zawodu

Praca technika poligrafa obejmuje kilka etapów wśród których można wymienić składanie tekstu, umiejętne przygotowanie grafiki czy przygotowywanie form do druku. Technik poligraf dobiera odpowiednie do danego tekstu rodzaje i krój czcionki, odpowiednio komponuje grafikę, wykonuje również skład komputerowy publikacji. Obecnie podstawowym narzędziem pracy w poligrafii jest komputer z odpowiednim oprogramowaniem ale również drukarka, skaner i inne.

Dla kogo to dobry wybór

Uczeń wybierający kierunek technik poligraf charakteryzuje się przede wszystkim podzielnością uwagi, spostrzegawczością, cierpliwością, systematycznością i opanowaniem. Przydadzą się również dobra koncentracja, zdolność do podejmowania decyzji czy umiejętność analizy. Z cech fizycznych należy wymienić również dobry wzrok i słuch oraz odpowiednią sprawność fizyczną.

Możliwości na rynku pracy

Absolwent kierunku technik poligraf cieszy się szerokimi możliwościami podjęcia pracy. Do obowiązków jakie może podjąć należy praca w zakładach poligraficznych, w wydawnictwach, firmach typu Prepress, punktach ksero i zakładach rzemieślniczych, agencjach reklamowych, czy przedsiębiorstwach prowadzących usługi poligraficzne i reklamowe. Absolwent może wykonywać pracę maszynisty w technikach drukowania, pomocnika maszynisty, kopisty, introligatora, operatora DTP, korektora, grafika komputerowego itp. Może również założyć własną działalność gospodarczą.

Author: aboolsztyn.pl