Wywóz śmieci – jak segregować odpady?

Chociaż przepisy dotyczące segregowania śmieci weszły w życiu już ponad rok temu, to wciąż wiele osób ma problem z tym, które śmieci wrzucać do jakiego pojemnika. Każda gmina jest zobowiązana do tego, by udostępnić mieszkańcom pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Dla ułatwienia każdy z pojemników jest w innym kolorze. Co oznaczają poszczególne kolory pojemników? Jakie śmieci powinny się w nich znaleźć? Co zrobić z odpadami, które nie kwalifikują się do żadnej z grup? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym artykule.

Graj w kolory – brązowy, żółty, szary, niebieski i zielony

Gromadzone w gospodarstwie domowym śmieci, zanim trafią do kontenera, powinny zostać odpowiednio posegregowane. Do brązowego pojemnika na śmieci należy wyrzucać wyłącznie odpadki biodegradowalne, do których zaliczyć można między innymi obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie czy resztki jedzenia. Co ważne, na mięso przeznaczony jest inny pojemnik – szary. Ten kolor pojemnika oznacza, iż do niego wrzucić można nie tylko mięso czy kości, ale także pozostałe odpady zmieszane, czyli śmieci nienadające się do pozostałych śmietników. Do śmietnika w kolorze żółtym można wyrzucić plastik oraz metal. Trzeba pamiętać o tym, aby metalowe i plastikowe opakowania po żywności czy kosmetykach wcześniej dokładnie wyczyścić. Jest jeszcze pojemnik zielony, który służy magazynowaniu odpadków ze szkła oraz pojemnik niebieski, do którego powinien trafiać papier.

Inne odpady – co z nimi zrobić?

Łatwo zauważyć, iż wymieniona wyżej klasyfikacja nie obejmuje wszystkich śmieci, jakie mogą być wytworzone w gospodarstwie domowym. Pojawia się w tym momencie pytanie o to, co zrobić na przykład z opakowaniami po lekach, opakowaniami po środkach chemicznych czy zużytymi bateriami. Warto sprawdzić, gdzie w okolicy można oddać takie śmieci. Przyjmowane są one między innymi przez niektóre apteki oraz sklepy. Jeszcze większy problem pojawia się z odpadami o dużych gabarytach, elektroniką czy poremontowym gruzem. Według przepisów prawa należy się ich pozbyć jedynie w specjalnie wyznaczonych do tego punktach.

Wywóz śmieci Warszawa – jak go zorganizować?

Czy wywóz śmieci, nawet tych problematycznych można zorganizować szybko i sprawnie? Oczywiście, że tak! Wystarczy skorzystać z usług doświadczonej w tym temacie firmy przykładowo VECTRUM.PL. Jej pracownicy sprawnie zapakują śmieci do kontenera na gruz Poznań, po czym wywiozą je do właściwego punktu. Oferta jest bardzo szeroka, a koszty takiej operacji ustalane są indywidualnie z klientem. Pod uwagę brana jest między innymi ilość śmieci przeznaczonych do wywiezienia, a także lokalizacja miejsca, z którego mają być odebrane.

Ograniczanie odpadów w trosce o środowisko naturalne

Mimo iż wywiezienie śmieci można zorganizować szybko i sprawnie, to wciąż nie rozwiązuje to problemu ich składowania. W trosce o środowisko naturalne warto przyłożyć się do tego, aby we własnym gospodarstwie domowym ograniczyć wytwarzanie odpadów do niezbędnego minimum. Warto także zastanowić się nad tym, jak można ponownie wykorzystać zużyte rzeczy.

Author: aboolsztyn.pl